Naar Dorcas.nl
Dorcas winkelRijssen

Help Dorcas Helpen

Word donateur Word donateur
Kom in actie voor de allerarmsten! Doneer online of bel 0228 59 59 00

Onze projecten

Dorcas werkt momenteel aan 154 projecten in 17 landen. Daarbij wordt samengewerkt met plaatselijke partnerorganisaties. Met de opbrengsten van Dorcas Winkel Rijssen worden direct twee projecten gefinancierd. Daarnaast hebben we tien zogenaamde "Granny's" geadopteerd waarvoor maandelijks een bedrag wordt afgedragen.

Water en sanitatie
In Dedo, Ethiopië, heeft meer dan de helft van de mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Het aantal mensen dat toegang heeft tot sanitaire voorzieningen is nog lager. Door het gebrek aan schoon drinkwater komen er veel ziektes voor die aan water gerelateerd zijn, zoals diarree en trachoom. De nare gevolgen hiervan treffen vooral kwetsbare mensen en kinderen.
Klik hier voor meer informatie

Doorgangshuis voor weeskinderen
De financiële problemen in Oekraïne hebben onder meer geleid tot veel gezinsproblemen en een hoog percentage drugs- en alcoholverslaafden. Het land telt een steeds groter aantal 'sociale wezen': kinderen die door hun ouders zodanig werden verwaarloosd dat ze door de staat in een kindertehuis of kostschool zijn geplaatst. Als de kinderen een jaar of zestien zijn, moeten ze het tehuis verlaten. Vaak zijn ze totaal niet voorbereid om op eigen benen te staan, en er is niemand op wie ze terug kunnen vallen. Veel van deze kinderen zijn ook emotioneel beschadigd. Ze vormen een gemakkelijk doelwit voor de criminele wereld of de prostitutie.
Klik hier voor meer informatie

Adopt a Granny
Met deze adoptie ondersteunen we ouderen uit het Adopt a granny-programma van Dorcas.
Klik hier voor meer informatie

Rekeningnummer NL04 RABO 0106 2500 00 | KvK-nummer 41236410 | Disclaimer